Methode

Mijn opleiding tot Doglistener heb ik gevolgd bij de internationaal bekende Doglistener Jan Fennell (http://www.janfennellthedoglistener.com) in Engeland. Haar methode heet “Amichien Bonding” (ami=vriend, chien=hond). De naam zegt het dus al, dit is een zeer hondvriendelijke methode om met honden om te gaan. Mijn omgangsmethode met honden heb ik vooral gebaseerd op Amichien Bonding en natuurlijk op mijn eigen ervaringen in de loop der jaren.

Ik zal hier in het kort nog uitleggen wat dat inhoudt.

Een hond wordt geboren met puur zijn natuurlijk instinct. Onze mensenwereld, met alles waarmee hij daarin geconfronteerd kan worden, kent hij totaal niet. Denk aan auto’s op straat, paraplu’s, fietsers, postbodes, etc… Het is voor een hond onmogelijk om onze taal, m.u.v. wat commando;s, te leren en ons volledig te leren begrijpen. Het is naar mijn mening basaal dat hond en baas elkaar begrijpen. Dan pas is een goede vertrouwensband mogelijk en daarmee de acceptatie door de hond van u als zijn leider. Ik vind dan ook dat wij de taal van de hond moeten leren. Waarom gedraagt hij zich zo? Waar komt dat vandaan? Hoe kan ik mijn hond mij laten verkiezen tot leider uit eigen wil, zonder dwang? Dit is het liefste dat wij voor onze hond kunnen doen. Zijn taal leren opdat we hem optimaal begrijpen en de onderlinge communicatie goed is.

Ik sluit mij dus zoveel mogelijk aan bij de natuur van de hond. De hond is een roedeldier. In het wild leven ze in roedels met een duidelijke hierarchie. Ten alle tijden moet er dan een sterk leider zijn om de roedel te beschermen tegen gevaar, te zorgen voor eten, vaststellen van de hierarchie en om de jacht te leiden. Kopieer dit nou eens naar ons samenleven met de hond in onze mensenwereld. De roedel is het gezin waarin de hond woont (inclusief andere huisdieren). In de roedel moet altijd duidelijk zijn wie de leider is. Ziet de hond geen duidelijk leider dan zal hij zelf deze rol op zich nemen. Want zo gaat het in de natuur ook. Als er geen duidelijk sterk leider is (bv gewond) moet de daarna sterkste het overnemen, want de roedel moet koste wat kost beschermd worden! Als dat gebeurt zal de hond dus al de verantwoordelijkheden van de leider op zich nemen. In onze mensenwereld gaat hij ons dan beschermen tegen gevaar (bv postbodes wegjagen), zorgen voor voer (dominant over eten), de hierarchie vaststellen, en de jacht (wandeling) leiden (trekken aan de lijn). Daar onstaat dus probleemgedrag. Een hond die denkt dat hij leider moet zijn omdat hij geen duidelijke leider ziet in zijn taal. Om dat te voorkomen moeten alle roedelleden dus continu de hond ervan overtuigen dat zij de leider van de roedel zijn. Dan blijft de hond rustig, voelt hij zich veilig en vertrouwt ons. Hij kiest ons dan als Natuurlijk Leider. Dat is wat ik met jullie wil bereiken.

Dit wil ik bereiken zonder zware correcties of dwang. Het is belangrijk dat de hond uit eigen wil u als leider verkiest. In een leerproces is geen ruimte voor agressie.

Ik zal u volledig informeren omtrent de taal van uw hond en hoe deze toe te passen in de omgang met uw hond. Het is heel simpel, effectief en liefde- en respectvol!