Methode

Hondengedragstherapie met Natuurlijke Gehoorzaamheid in Breda

“Looking through the eyes and ears of our dogs”

Mijn opleiding tot Doglistener heb ik gevolgd bij de internationaal bekende Doglistener Jan Fennell (http://www.janfennellthedoglistener.com) in Engeland. Haar methode heet “Amichien Bonding” (ami=vriend, chien=hond). De naam zegt het dus al, dit is een hondentraining met natuurlijke gehoorzaamheid en Amichien Bonding. Een zeer hondvriendelijke methode om met honden om te gaan. Mijn omgangsmethode met honden heb ik o.a. gebaseerd op Amichien Bonding, vele nascholingen, jarenlange nauwe samenwerking met dierenartsen en natuurlijk op mijn eigen ervaringen uit meer dan 20 jaar werken met honden.

Ik zal hier in het kort uitleggen wat dat inhoudt.

Allereerst vind ik het essentieel dat we de hond respectvol benaderen en behandelen als een metgezel. “Gehoorzaamheid” creeren op een natuurlijke en respectvolle manier. Het moet leuk zijn voor de hond, hij moet ons vertrouwen en zich veilig voelen bij ons. Dat is zijn motivatie voor “gehoorzaamheid”. Laat de hond hond zijn. De communicatie is geweldloos en respectvol. We kijken naar de hond, wat is de motivatie voor zijn gedrag, hoe voelt hij zich? Hoe zorg ik er voor dat de hond uit eigen wil doet wat ik wil?

Natuurlijke Gehoorzaamheid en Amichien Bonding

Een hond wordt geboren met puur zijn natuurlijk instinct. Onze mensenwereld, met alles waarmee hij daarin geconfronteerd kan worden, begrijpt hij totaal niet. Denk aan auto’s op straat, paraplu’s, fietsers, postbodes, etc… Het is voor een hond onmogelijk om onze taal, m.u.v. wat commando’s, te leren en ons volledig te leren begrijpen. Het is naar mijn mening basaal dat hond en baas elkaar begrijpen. Dan pas is een goede vertrouwensband mogelijk en daarmee de acceptatie door de hond van u als degene die hem in onze mensenwereld begeleidt, beschermt, alles regelt en als hoofdverantwoordelijke. Dan is het beste en liefste wat je kunt doen voor je hond, zelf de taal van je hond te leren. Waarom gedraagt hij zich zo? Waar komt dat vandaan? Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn hond mij uit eigen wil verkiest als degene aan wie hij zijn leven toevertrouwt, als degene die alles regelt, hem door onze mensenwereld begeleidt en alle verantwoordelijkheden draagt? Zonder dwang, op een natuurlijke respectvolle manier.  Dit is het liefste dat wij voor onze hond kunnen doen. Zijn taal leren opdat we hem optimaal begrijpen, hij zich veilig voelt bij ons en de onderlinge communicatie goed en geweldloos is.

Ik sluit mij dus zoveel mogelijk aan bij de natuur van de hond. Wat men tegenwoordig ook beweert, een hond is en blijft een groepsdier. In het wild leven ze in roedels waarin in elke situatie duidelijk is wie de leiding neemt en alles regelt. Net als in onze mensenwereld waarin elke organisatie ook een hoofdverantwoordelijke en structuur nodig heeft, geldt dat ook in het leven van onze hond. Want anders ontstaat er chaos en dat maakt ons kwetsbaar. Ten alle tijden moet duidelijk zijn wie de leiding neemt om de roedel te beschermen tegen gevaar, te zorgen voor eten en om de jacht te leiden. Kopieer dit nou eens naar ons samenleven met de hond in onze mensenwereld. De roedel is het gezin waarin de hond woont (inclusief andere huisdieren). In de roedel moet altijd duidelijk zijn wie het voortouw neemt in welke situatie. Ziet de hond geen duidelijk leider dan zal hij zelf deze rol op zich nemen. Want zo gaat het in de natuur ook. Als er geen duidelijk sterk leider is (bv gewond) moet de daarna sterkste het overnemen, want de roedel moet koste wat kost beschermd worden! Als dat gebeurt zal de hond dus al de verantwoordelijkheden van de leider op zich nemen. Een hond die denkt dat hij leider moet zijn omdat hij geen duidelijke leider ziet in zijn taal. Om dat te voorkomen moeten alle roedelleden dus continu de hond ervan overtuigen dat zij de leiders van de roedel zijn, dat de hond alles aan hen kan overlaten. Dan blijft de hond rustig, voelt hij zich veilig en vertrouwt ons in onze mensenwereld die in de ogen van de hond soms vol gevaar kan zitten (gevaar is alles wat hij nog niet kent). Hij kiest ons dan als Natuurlijk Leider. Dat is wat ik met jullie wil bereiken.

Dit wil ik bereiken zonder zware correcties of dwang. Het is belangrijk dat de hond uit eigen wil u als de hoofdverantwoordelijke, als zijn natuurlijke begeleider verkiest. In een leerproces is geen ruimte voor agressie!

Ik zal u volledig informeren omtrent de taal van uw hond en hoe deze toe te passen in de omgang met uw hond. Het is heel simpel, effectief en liefde- en respectvol! Neem contact op voor meer informatie.